Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Privacybeleid RET B.V.

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.retbv.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 mei 2018.

 

Inhoudsopgave

 • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij die?
 • Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
 • Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
 • Waar slaan wij jouw gegevens op?
 • Hoe worden jouw gegeven beveiligd?
 • Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
 • Vragen?

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

RET b.v. is gevestigd aan de Satellietbaan 10 K/L, 2181 MH te Hillegom en is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in dit beleid.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die RET b.v. verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met RET B.V., zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder RET b.v. verstaan we ook de volgende website’s:

 • www.neckcord.com
 • www.sunnycord.com
 • www.brillenkoord.nl
 • www.nikki-lauren.com
 • www.drukkerij-hillegom.nl
 • www.ret-bedrijfskleding.nl
 • www.retreclame.nl
 • www.retbv.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

In een enkel geval zouden we jouw gegevens kunnen ontvangen van anderen. Wanneer iemand anders een bestelling aanmaakt en deze naar jouw adres verstuurd.

 

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden die bewaard?

Verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account (*indien webshop)

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Wij bewaren jouw klantgegevens, zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer hebt ingelogd, verwijderen wij jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om de gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen.

Gegevens in onze administratie

Bij wet zijn wij verplicht enkele noodzakelijke registraties te maken van jouw (bedrijfs)gegevens.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice

Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

 

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wij zullen geen gegevens met andere partijen delen van buiten RET b.v.. De enigste uitzondering is hiervoor de overheid. Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

 

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). De gegevens staan op een beveiligde server in een datacentrum.

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Onze webshop en website’s zijn voorzien van een SSL beveiliging. Daarnaast hebben wij een partner die continu onze veiligheid van de servers toetst en indringers kan detecteren en hierop direct actie kan ondernemen. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van diensten door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

 

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dit doen via onze contact pagina. Aanvragen worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te verkrijgen door dit aan ons aan te vragen via de contact pagina.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen?

Heb je nog meer vragen hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Kunnen we je helpen?

Stuur je gegevens

En we reageren binnen enkele uren!


J